Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

14. januar 2018 Allan Johansen Alle nyheder

Indkaldelse til
Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 30. januar 2018. Kl.19 i ”Skjulet”.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for 2017.
4. Fastsættelse af kontingent for 2019.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af Formand;
På valg er Finn Gravgaard.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer;
På valg er Hans Henrik Antvorskov og Rikke Pind.
8. Valg af 1. og 2. suppleant
Valg af 1.supleant.
På valg som 2. suppleant er Anette Møller

9. Valg af revisorer;
På valg er Erik Petersen og Vicky Vadstrøm.
10. Valg af revisorsuppleant;

11. Uddeling af vandrepokaler.
12. Eventuelt.

Bestyrelsen. 19/11-17.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/