REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 19-12-17

27. december 2017 Allan Johansen Alle nyheder

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 19/12-2017 HOS HANS HENRIK ANTVORSKOV

Da sekretæren havde meldt afbud, skrev Githe referat og derfor ser det anderledes ud end det plejer………

Tilstede: Finn Gravgård, Hans Henrik Antvorskov, Kirsten Petersen, Githe Nielsen

Dagsorden og referat:

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendt

Ad 2. Regnskab, Budget 2018 samt kontingent 2019:

Regnskab for 11 mdr. af 2017 blev gennemgået. Budgetforslag 2018 blev vedtaget.

Githe udarbejder et forslag til generalforsamlingen om kontingent 2019, som lyder at

kontingentet alene vil stige, såfremt Landsforeningen beslutter en forhøjelse. I så fald vil DCH Køges kontingent stige med samme forhøjelse.

Ad 3. Generalforsamling d. 30/1-2018:

Indkaldelsen blev godkendt.

Ad 4. Præmier og pokaler i DCH Køge:

Da vi har hundeførere, der træner i klubben uden at være medlemmer, idet de er medlemmer i andre DCH klubber, traf bestyrelsen følgende beslutning om lokale vandrepokaler: Det er alene medlemmer af DCH Køge, som kan modtage lokale vandrepokaler til generalforsamlingen.

Ad 5. Uddeling af Schæferpokalen:

Bestyrelsen valgte en kandidat til prisen.

Ad 6. Aktivfest d. 2/3-2018:

Da Inge Lise, som plejer at være ansvarlig er ophørt i klubben, blev opgaverne uddelegeret til følgende:

Githe: Liste over aktive – indbydelse – jubilæer

Kirsten: Mad

Bestyrelsen: Øvrige praktiske opgaver, herunder indkøb, velkomstdrik, borddækning, barpasning, opvask og oprydning m.m.m.m.m

Ad 7. Nyt fra kredsen:

Intet nyt

Ad 8. Nyt fra Landsforeningen:

Intet nyt.

Ad 9. Nyt fra udvalg:

Der bliver indkaldt til møde for udvalgsansvarlige i marts/ april måned. Ansvarlig Githe.

Ad 10. Diverse:

På grund af det store frafald til bestyrelsesmødet, udgik en række punkter, der ellers var sat til behandling. Disse punkter sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde d. 15/1. Det er følgende:

  • Træneruddannelsen
  • Er det kun DCH Køge medlemmer, der kan stille op til lokalkonkurrencer?
  • Vil vi fortsat (fra 2019) træne medlemmer fra andre DCH klubber, når vi i forvejen har trænermangel?

Ref.

Githe Nielsen

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/