K-Hold

 

Indskrivning foregår i henholdsvis januar og august måned. Der oprettes 2-4 K-hold alt efter trænerkapacitet.

Ansvarlige:

Annoncering, modtagelse af henvendelser om træning samt medvirkende ved indskrivning: K-hundeansvarlig

Afholdelse af trænermøde: K-hundeansvarlig

Introduktion til hundeførere om træning: kan være hvem som helst – der er udarbejdet stikordsoplæg.

Modtagelse af indmeldelser og kontingent: Kasserer

Oprettelse af hold og ajourføring af holdlister: K-hundeansvarlig

Afholdelse af teoriaftner og dyrlægeaften: Teorigruppen

Planlægning og afvikling af K-holdafslutning: K-huneansvarlig

Fremgangsmåde:

Før indskrivning:

Evt. annoncering i lokalaviserne, skal ske ca. 2-1 uge før indskrivning.

Ellers modtages henvendelser om kursustræning før indskrivning på den måde, at dem, der henvender sig får et nummer. Hvis de så møder op til indskrivningen, er de sikret plads i nummerorden. K-hundeansvarlig laver en foreløbig vurdering af antal hold, der kan oprettes – og evt. udarbejder en venteliste.

I forbindelse med henvendelse fra interesserede hundeførere til k-hold – orienteres i telefonen om følgende (bør også fremgå af hjemmesiden):

Indskrivning – hvornår, hvor og uden hund.

Medbring til indskrivning: Forsikringspapirer, vaccinationsattest og kontingentet i kontanter (lige penge).

Trænermøde afholdes og antallet af K-hold besluttes.

Under indskrivning:

Der holdes et oplæg for hundeførerne om organisationen DCH, om hvalpehold, træning og teori, om klubhus og træningsarealer og om aktiviteter i klubben. Oplyses derudover om, at træningens starter op søndagen efter, hvor alle møder kl. 9. Her vil man blive delt op i hold og få endelig besked om hvornår man skal træne for eftertiden.

Hundeførerne udfylder indmeldelse, viser dokumentation for forsikring og vaccination samt betaler kontingent. De modtager til gengæld en kvittering.

Efter indskrivning:

K-hundeansvarlig opretter holdene ud fra følgende principper:

8 hunde på hvert hold. Evt. flere hvis der er mere end 1 træner tilstede ved træningen.

Hunde fordeles på holdene efter følgende kriterier:

Fordeling efter alder – hovedprincip

Fordeling efter størrelse af hund – sekundært princip

Hundeførere, der henvender sig efter indskrivning bliver fyldt op på holdene, hvis der er plads indenfor de første 3 træningssøndage. Herefter er det for sent.

Første træningsdag:

Trænerne får udleveret holdlister og et skilt med deres navn på. Hundene bliver fordelt ved opråb og går til deres træner. Træningen afvikles. Træner bestiller startpakker via DCH og udleverer dem til deres hold næstkommende træningsdag.

Teori og dyrlægeaftner:

Teorigruppen planlægger hvornår teoriaftner og dyrlægeaften afvikles og sørger for at der til indskrivningen er en seddel til de enkelte K-hundeførere om hvornår teoriaftnerne afvikles.

Før afviklingen af den enkelte teoriaften/ dyrlægeaften, sikrer teorigruppen et tilmeldingssystem, hvor e enkelte HF kan tilmelde sig. K-hundetrænerne opfordrer deres hundeførere til at tilmelde sig. Trænerne understreger overfor HF, at DCH forventer at man deltager i disse aftner.

Teorigruppen udarbejder stikordsoplæg samt plancher til teoriaftnerne og sørger for at der er mulighed for the og kaffe.

K-holdsafslutning:

Til arrangementet skal bruges følgende aktivister:

1 til indskrivning og uddeling af numre.

4 dommere

1 til udfyldelse af diplomer og hjælp med forsyning til dommerne.

Formanden holder en lille tale – deler evt. diplomer ud.

Følgende materialer skal udarbejdes til arrangementet:

Dommersedler

Diplomer


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/