Formandens opgave

FORMANDENS opgaver:

 1. Indkalde til bestyrelsesmøder og generalforsamling:
  Bestyrelsesmøder afholdes normalt 4 gange om året, i januar, marts-april, september og december. Møderne fastlægges for eet år af gangen ved mødet efter generalforsamlingen, ligeledes konstituerer bestyrelsen sig til dette møde. Senest 14 dage før bestyrelsesmødet fremsendes indkaldelse med Dagsorden. Formanden leder bestyrelsesmødet, i tilfælde af frafald leder Næstformanden mødet.
  Generalforsamling fastlægges ved det konstituerende møde og formanden indkalder hertil med dagsorden ifølge vedtægterne.
 2. Videregive information fra kreds og landsforening ved opslag på opslagstavlen
 3. Repræsentere DCH Køge i Fællesudvalget og kredsråd.
 4. Forefaldende administrative opgaver: Fremsende og fordele indkommen post til de relevante personer.
 5. Deltagerbetaling til eksterne konkurrencer: Når konkurrencer ønskes betalt gennem lokalforeningen.
 6. Berigtige og rekvirere hundeførermærker og diplomer ved kredsformanden: Se Landsforeningens regler herfor på deres hjemmeside.
 7. Koordinering af aktivitetskalender/ hjemmeside.
 8. Købe præmier/ pokaler til årets resultater i agility, rally og lydighed: Efter udvalgenes ønsker


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/