Julefrokost for trænere og aspiranter

Trænerformand og næstformand er ansvarlig for trænerjulefrokost arrangementet. De praktiske opgaver kan uddelegeres til andre frivillige – men ikke ansvaret.

Deltagerne betaler en pris for arrangementet (2013: 125 kr. pr. næse) – herudover yder klubben et tilskud (2013: 50 kr. pr. næse). Deltagerne kan købe drikkevarer under arrangementet.
Arrangementet afholdes i sidste halvdel af november/ første halvdel af december måned

Praktiske opgaver:

  • Udarbejde indbydelser og tilmelding til alle trænere/ aspiranter Se eksempel her
  • Bestilling af mad og drikkevarer (eventuelt kan drikkevarer indkøbes af kantinen)
  • Evt. velkomstdrink
  • Borddækning og pynt
  • Evt. Sange
  • Musik
  • Evt. indkøb af gaver (præmier eller lignende)
  • Pasning af bar
  • Servering og oprydning efter maden
  • Oprydning efter festen

Drikkevarer

Der indkøbes øl/ vand /vin og snaps
Det spiritus som klubben har på lager, sælges til rimelige priser
Klubben giver evt. velkomstdrink
Klubben giver enkelte genstande til maden
Der serveres kaffe og The efter maden

Mad

Bestilles udefra. Det kan være frokost eller varm mad – eller en kombination

Forløb

Julefrokosten starter med et kort trænermøde, hvor formand og næstformand vælges og næste trænermøde fastsættes.
Herefter overgås til frokosten.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/