K-holds afslutning

Afslutning foregår i henholdsvis maj og november måned. Det enkelte hold kan godt fortsætte efterfølgende til sommerferien eller året ud – hvis træneren ønsker det. Arrangementet afholdes fra kl. 9 – cafeen er åben fra kl. 8. Arrangementet forventes at vare 3-4 timer.

Ansvarlig: H-hundeansvarlig eller trænerformand

Hjælpere til arrangementet:

 • Konkurrenceleder
 • Nummerpige/dreng
 • 3-4 dommere
 • bemanding i cafeen

Materialer:

 • Tilmeldingssedler som udleveres til K-holdtrænerne
 • Numre til deltagerne
 • Liste over K-hunde med navne på hundefører og hund
 • Dommeranvisninger samt ”skriveplader” til dommerne
 • Dommersedler til udlevering til deltagere
 • Diplomer til deltagerne
 • Pølser til brug under lineføring og til frit søg

Opgaver:

Konkurrenceleder:

 • Udlevering af tilmeldingsseddel til K-holdtrænerene ca. 2 uger før arrangementet.
 • Trænerne skal sørge for at der gives tilbagemelding til konkurrenceleder på hvor mange der deltager. Der skal ligeledes meldes tilbage på hvor der mener, at de vil fortsætte træning efter k-hold (samme seddel). De sidste informationer skal gives til trænerformanden.
 • Sørge for hjælpere
 • Udfylde og underskrive diplomer
 • Holde afslutningstale, hvis klubformanden ikke er der

Nummerpige/dreng:

 • Indskrive deltagere og udlevere konkurrencenummer, når de kommer
 • Sørge for at der med jævne mellemrum tilbydes dommere kaffe, vand, en lille en mv. på banen under konkurrencen
 • Indsamling af dommersedler fra den sidste dommer

Dommere:

 • opsætning af banerne
 • ”Standardmodellen” er: (men kan ændres efter dommernes ønske).
 • Bane 1: tandvisning, lineføring med afledning
 • Bane 2: dæk/sit
 • Bane 3: Apport og indkald
 • Bane 4: Feltsøg med afledning
 • Dømme og udfylde dommerseddel
 • Oprydning på banerne efterfølgende

Sidst revideret november 2014


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/