Retningslinier for tilskud

Uddannelsesudvalget

Forudsætningen for at klubben dækker udgifter til kurser og/ eller transport er, at kurset er bevilliget af Uddannelsesudvalget.

Der er 4 kategorier af kurser og tilskud til trænere/ træneraspiranter:

Kategori 1:
Kurser med særlig interesse for klubben – dvs. At kursusdeltageren skal undervise de øvrige trænere. Her dækkes kursusafgift og de faktiske udgifter til befordring.

Kategori 2:
Kurser der uddanner/ efteruddanner træneren. Her dækker klubben kursusafgift, men ikke kørsel.

Kategori 3:
Kurser der afholdes for trænere i klubhuset hos os selv. Her dækker klubben udgifter til oplægsholder.

Kategori 4:
Kurser af personlig interesse for træneren. Her dækker klubben hverken kursusafgift eller transport.

Kurser til ikke-trænere:
Såfremt kurset er i klubbens interesse, betaler klubben kursusafgiften.

Det er Uddannelsesudvalget, der bestemmer i hvilken kategori et kursus ligger. Kørsel og kursusafgifter skal ligge indenfor budgettet og uddannelsesudvalget skal holde fokus på transportudgifterne.

Trænerudvalget

Til den årlige trænerjulefrokost yder klubben et tilskud på max. 50 kr. pr. tilmeldte.

Aktivfest

Til en årlige aktivfest yder klubben et tilskud på 150 kr. pr. aktive medlem. Mænd, koner og kærester (der ikke er aktive i klubben) betaler 150 kr. for deltagelse.

Ændringer af ovennævnte retningslinjer skal besluttes af bestyrelsen, efter indstilling fra udvalget.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/