RETNINGSLINJER FOR TILSKUD DCH KØGE

UDDANNELSESUDVALGET:

Forudsætningen for at klubben dækker udgifter til kurser og/ eller transport er, at kurset er bevilliget af Uddannelsesudvalget.

Der er 4 kategorier af kurser og tilskud til trænere/ træneraspiranter:

Kategori 1:

Kurser med særlig interesse for klubben – dvs. At kursusdeltageren skal undervise de øvrige trænere. Her dækkes kursusafgift og de faktiske udgifter til befordring.

Kategori 2:

Kurser der uddanner/ efteruddanner træneren. Her dækker klubben kursusafgift, men ikke kørsel.

Kategori 3:

Kurser der afholdes for trænere i klubhuset hos os selv. Her dækker klubben udgifter til oplægsholder.

Kategori 4:

Kurser af personlig interesse for træneren. Her dækker klubben hverken kursusafgift eller transport.

Kurser til ikke-trænere:

Såfremt kurset er i klubbens interesse, betaler klubben kursusafgiften.

Det er Uddannelsesudvalget, der bestemmer i hvilken kategori et kursus ligger. Kørsel og kursusafgifter skal ligge indenfor budgettet og uddannelsesudvalget skal holde fokus på transportudgifterne.

TRÆNERUDVALGET:

Til den årlige trænerjulefrokost yder klubben et tilskud på max. 50 kr. pr. tilmeldte.

AKTIVFEST:

Til en årlige aktivfest yder klubben et tilskud på 150 kr. pr. aktive medlem. Mænd, koner og kærester (der ikke er aktive i klubben) betaler 150 kr. for deltagelse.

Ændringer af ovennævnte retningslinjer skal besluttes af bestyrelsen, efter indstilling fra udvalget.

Sidst revideret 14/7-14


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/