Træneruddannelsen

Vejledning om betingelserne for træneruddannelsen:

(ansvarlig Uddannelsesudvalget)

Forudsætningen for at man kan starte på DCH’s træneruddannelse er følgende:

1. At man selv har erfaring for at træne hund – minimum som øvet.

2. At man har tænkt sig at fungere som træner i klubben umiddelbart efter uddannelsen.

3. At uddannelsesudvalget finder personen egnet.

Uddannelsen består af et grundmodul og en række overbygningsmoduler. En minimumsuddannelse består af grundmodul og et overbygningsmodul (lydighed, agility eller rally).

Der vil finde en samtale sted mellem den uddannelsesansvarlige og aspiranten efter endt grundmodul. Samtalen skal afklare om aspiranten fortsat ønsker at fungere som træner og derfor skal tilmeldes overbygningsuddannelsen.

Under uddannelsen skal aspiranten være medtræner på forskellige hold og under forskellige trænere.

Aspiranten bliver tilmeldt uddannelsen af den uddannelsesansvarlige.

Klubben afholder uddannelsesomkostningerne, der i skrivende stund (juli 2014) andrager fra 3.750 kr. til 7.000 kr. pr. aspirant, alt efter hvor mange moduler man deltager i.

I forbindelse med tilmelding til træneruddannelsen indbetaler aspiranten et ”startgebyr” på 300 kr. til klubbens konto. Disse penge får aspiranten ikke igen – uansèt om uddannelsen gennemføres eller ej. Ved endt uddannelse og påbegyndelse af trænerhvervet ved eget hold, modtager den nyuddannede træner trænerbukser og jakke med tryk, betalt af klubben. Har man i forvejen selv anskaffet sig det, kan man alternativt få udbetalt de 300 kr..

Sidst revideret 15/5-2017.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/